HTML

u40 - az építészeti közélet tere

Tények és vélemények.

A nyílt levél megfogalmazói:
Erhardt Gábor
Sándor Gergely
Schőmer Dávid
Szabó Levente
Szentirmai Tamás
Terbe Rita
Zombor Gábor

Friss topikok

Linkblog

MÉSZ vagy nem….

2011.07.28. 19:37 unegyven

" Azon a “fórumon“, amelyet a MÉSZ-nek (Magyar Építőművészek Szövetsége) és MÉK-nek (Magyar Építész Kamara) írt nyílt levélre igyekeztek választ adni, mindennél világosabb volt, hogy nem csak az egyes építészeknek, hanem a szakmai szervezetnek is komoly kommunikációs hiányosságai vannak...." 

A teljes cikk alább olvasható: MÉSZ vagy nem….

Szólj hozzá!

FELSZÓLALÁS az építészeti közélet nyilvánosságáért

2011.07.12. 10:37 unegyven

Alulírott építészek, mint a nyílt levél megszövegezői három hete a nyilvánossághoz fordultunk az építész közösséget érintő alapvető fontosságú kérdésekben. Az azóta történt események, a feltett kérdésekre érkezett félhivatalos és félnyilvános válaszok arra engednek következtetni, hogy építészeti közéletünk meghatározó vezetői híján vannak a nyilvános folyamatok irányítási módszereinek és gyakorlatának. Jelen felszólalás rámutat az említett folyamat körül zajló, a nyilvánosságot mellőző epizódokra, és arra kéri a folyamat közszereplőit, élve lehetőségeikkel tegyék átláthatóvá, tisztává, értelmezhetővé a korábbiakban felvázolt kérdéses témák körüli tényeket, folyamatokat.

Hiányoljuk a nyilvánosságot a MÉK honlapján, ahol a feltett kérdéseket (1)  és nyilatkozatot a levél szövegezői által biztosított szükséges kísérő információk megadása után sem jelentették meg.

Hiányoljuk a nyilvánosságot és a pontos tájékoztatást a területi kamarák hozzáállásában, melyek egy kivételével (2) mellőzték közreadni kérdéseinket és tájékoztatni a tagságot.

Hiányoljuk némelyüknél magát a honlapot.

Hiányoljuk a nyilvánosságot és a tájékoztatást a június 20-án megfogalmazott levelünkre válaszként június 30-án megtartott kamarai kerekasztal beszélgetésről írásos és nyilvános beszámoló formájában (3). A kérdések súlya és közélet fontossága nyilvánvalóan és érthetően gyors megszólalásra késztette a kamarai vezetést. Elvárható ezeknek az égető kérdéseknek a hasonlóan sebes, közérthető magyarázata hivatalos formában.

Hibának tartjuk a MÉK elnökének hivatalos véleménynyilvánítását a nyílt pályázatokat megkerülő beruházókkal kapcsolatosan, miszerint a tervpályázati rendszer miatt drága és időigényes az eljárás. Aggodalmas, hogy szintén ebben a formában lezárult pályázatok győztes pályaműveit utólagosan értékeli, azok megfelelőségét vitatja, megkérdőjelezve ezzel mind a tervezők, mind a zsűri munkáját, és mindezt megteszi a tervpályázati intézmény politikai elutasítottságának magyarázataként (3).

Hibának tartjuk a nyilvánosság félretájékoztatását az említett nyílt vitán valamint a BAZÉK elnökségének a június 28-ai állásfoglalását (4) , ahol a nyílt levél megszövegezői közül három főt a MÉK Tervpályázati Munkabizottságában betöltött tevékenységükért nevesített esetleges felelősségüket is felvetve. Valójában a bizottság munkája - ahogyan azt annak Ügyrendje is tartalmazza - akkor kezdődik, amikor egy pályázati tervezet, hirdetmény a bizottsághoz beérkezik (5).

Hiányoljuk a MÉSZ, mint a MÉK-nél függetlenebb és így nagyobb mozgástérrel rendelkező szakmai szervezet általánosságokon túlmenő megszólalását.

Végül legfőképp hiányoljuk tisztségviselő kollégáink részéről a méltányos magatartást, mely 229 aláíró nyilvános megszólalását nem támadásnak, megosztásnak hanem segítő, éles, de építő kritikának veszi.

Mivel a megnevezett ügyek által kirajzolt tendenciát csak és kizárólag a legteljesebb nyilvánosság által látjuk megváltoztathatónak, kérdéseink, felvetéseink így és ebben a formában hangzanak el mindaddig, amíg a kölcsönös és teljes értékű párbeszéd létre nem jön. Ennek nyílt és egyenrangú diskurzusnak alulírott építészek állunk elébe (6).

2011. július 11.

A nyílt levél szövegezői (http://unegyven.blog.hu/)

1. http://epiteszforum.hu/node/18997
2. http://www.ddek.hu/index.php?id=95, "Az írás kemény bírálatot fogalmaz meg a hazai építészeti közélet visszásságaival kapcsolatban és határozottan követeli a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetségének állásfoglalását. A levél kapcsán valószínűsíthető, hogy a szakmai vita szélesebb körben is gondolkodásra és cselekvésre készteti az építészet és a művészetek szereplőit."
3. http://epiteszforum.hu/node/19036#comment-13568
4. http://epiteszforum.hu/node/19021
5. A nyílt levélben említett ügyek emiatt sokkal inkább tartoznának a Közbeszerzési és Versenyfelügyeleti Munkabizottság, esetleg az Etikai és Fegyelmi Bizottság asztalára…
6. A nyílt levél kapcsán született valamennyi dokumentum olvasható a http://unegyven.blog.hu/ címen.

1 komment

"BM-MÉK stratégiai együttműködés - halottnak a csók"

2011.07.08. 10:10 unegyven

"A BM és a MÉK közötti stratégiai együttműködési megállapodás született - ebben az évben. Az aláírás pontos időpontja a dokumentumból nem derül ki, de az igen, hogy a MÉK azt vállalja, hogy széles társadalmi érdeket jelenít meg, a BM pedig azt, hogy a MÉK javaslatait mérlegeli és a be nem épített javaslatokat tipizált összefoglalóban indokolja meg.

Miközben a MÉK dolga, hogy széles társadalmi érdeket jelenítsen meg ebben a stratégiai együttműködésben, a véleményalkotáshoz szükséges információkhoz való hozzáférés szabályai kemények és meglehetősen egyoldalúak."

A teljes cikk az Építészfórumon olvasható: BM-MÉK stratégiai együttműködés - halottnak a csók

Szólj hozzá!

"„Élettársam” a tervpályázat…"

2011.07.08. 10:05 unegyven

"Tisztelt jelenlévők! Hölgyeim és uraim!
Ádáz vita látszik kialakulni az írott és elektronikus médiában a szakmagyakorlást képviselő mezei építészek (akárcsak jómagam) és választott képviselőik, a Magyar Építész Kamara, a Budapesti Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetség elnöksége között.  Nagy figyelemmel olvastam a témával kapcsolatos megnyilatkozásokat, különösen azokat, amelyek a hazai tervpályázatok kiírásának hiányát róják fel a kamara és a szövetség képviselőinek."

A teljes cikk az Építészfórumon olvasható: „Élettársam” a tervpályázat…

Szólj hozzá!

"Az Országos Főépítész Iroda kiegészítése a június 30-i egyeztetésen elhangzottakhoz"

2011.07.08. 10:00 unegyven

"A 2011. június 30-i Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége által kezdeményezett egyeztetéseken elhangzottak kiegészítéséül az Országos Főépítész Iroda dr. Szaló Péter helyettes államtitkár úr 2011. június 29-én kelt nyilatkozata alapján az alábbi tájékoztatást adja."

A teljes cikk az Építészfórumon olvasható: Az Országos Főépítész Iroda kiegészítése a június 30-i egyeztetésen elhangzottakhoz

Szólj hozzá!

"A Kamara válaszolt..."

2011.07.01. 15:20 unegyven

"A megjelenteket Ertsey Attila köszöntötte, elnézést kérve a meghívó-válaszlevél stílusáért, majd Noll Tamás "mit tesz a Kamara?" címmel röviden áttekintette a MÉK stratégiáját, főbb programpontjait. Ebben kiemelten kezelik az építészek pozíciójának megerősítését, ezt azonban nagyban nehezíti az aggasztó gazdasági helyzet és az építésügy gazdátlansága a jelenlegi kormányzatban. Részt vesznek az Építésügyi Fórum munkájában, amely január óta öt munkacsoportban a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát végzi..."

A teljes cikk az Építészfórumon olvasható: A Kamara válaszolt...

Szólj hozzá!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara állásfoglalása a „nyílt levél”-lel kapcsolatban

2011.07.01. 15:05 unegyven

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara azért nem teszi fel honlapjára – a felszólítás ellenére sem – a Magyar Építész Kamara elnökéhez és a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökéhez írt nyílt levelet, mivel azt kezdeményezői sem tették fel a MÉK honlapjára, valamint azért sem, mert a 7 fő kezdeményezőből 3 fő (Sándor Gergely, Szabó Levente, Szentirmai Tamás) a MÉK Tervpályázati Bizottságának a tagja, ami azt jelenti, hogy az érintett témák feladat- és felelősségi körükbe tartoznak, melyet kérdés, hogy elvégeztek-e? 

A B-A-Z Megyei Építész Kamara nem kíván sem kamarán belüli, sem kívüli politikai vihart gerjeszteni (lsd. hozzászólások). Ugyanakkor a szakmagyakorlási problémák belső megbeszélését és megoldását elkötelezetten támogatjuk.

Miskolc, 2011. június 28.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara állásfoglalása a „nyílt levél”-lel kapcsolatban 

1. komment:

1. A kezdeményezők a MÉK honlapjára semmit sem tudnak feltenni, nincs rá joguk.
2. A kezdeményezők kérték a MÉK-et többször, de sem a nyílt levél, sem a nyilatkozat nem kerül fel a honlapra.
3. Költői kérdés: ha és amennyiben a Tervpályázati Munkabizottságban végzett munkánknak lett volna a nyílt levél tárgyait tekintve bármi eredménye MÉK-en belül, fordultunk-e volna a nyilvánossághoz?
4. A nyílt levél ügyei egyébként sokkal inkább tartoznak a Közbeszerzési és Versenyfelügyeleti Munkabizottság, esetleg az Etikai és Fegyelmi Bizottság asztalára, mint - sajnos, épp ezért a nyílt levél - a Tervpályázati Munkabizottsághoz...
Szabó Levente MÉK TPMB-tag 

Szólj hozzá!