HTML

u40 - az építészeti közélet tere

Tények és vélemények.

A nyílt levél megfogalmazói:
Erhardt Gábor
Sándor Gergely
Schőmer Dávid
Szabó Levente
Szentirmai Tamás
Terbe Rita
Zombor Gábor

Friss topikok

Linkblog

NYILATKOZAT

2011.06.27. 09:00 unegyven

NYILATKOZAT
a MÉK elnökségének június 23-i közleményével kapcsolatosan

 
A június 20-án megjelent, a MÉK és a MÉSZ elnökének címzett nyílt levél megszövegezői (ha tetszik: "kezdeményezői") nem tekinthetik válasznak az ezidáig 170 építész által aláírt, nyílt levélben megfogalmazott kérdésekre azt a közleményt, amelyet a MÉK elnöksége adott ki június 23-án, nyilvános vitára invitálva az érdeklődőket. A nyílt levél ugyanis nem állított, hanem kérdezett – a megválasztott tisztségviselőktől. A nyílt levélben nem szerepelt megosztó  megnyilatkozás, az – ellentétben a MÉK elnökségének "válaszával" – nem volt egyoldalú és támadó hangvételű. Szó sincs politikai színezetről, egy nyilvános megnyilatkozás a nyilvánosság különféle szintjein magától értetődően éli önálló életét. A levél aláírói – a levél szövege szerint – nem vitázni szeretnének, hanem nyilvános válaszokat kapni.
 
A két megszólított szervezet elnöke mindezidáig adós a nyílt levélben felvetett konkrét ügyekkel és az azok által kirajzolt tendenciákkal kapcsolatos állásfoglalással. Válaszok tehát a mai napig nem érkeztek – további aláírók annál inkább. A nyílt levél szerzői nem csupán annak megszövegezői, hanem az aláírók összessége, akik véleményünk szerint joggal várják el a levél megszövegezéséhez, alátámasztott hivatkozásaihoz méltó, és azonos formájú, nyílt, írásbeli választ.
 
Ezért, ennek megszületését megelőzően a nyílt levél kezdeményezői nem vesznek részt a június 30-i nyílt vitán, és a távolmaradást javasolják minden aláírónak, érdeklődőnek is.
 
A MÉK és a MÉSZ elnökének nyilvános, írásbeli válaszát követően a nyílt levél megszövegezői megfelelő és független vitavezetésű, alaposan előkészített, nyilvános fórum elé örömmel néznek, sőt, annak megszervezését – felkérés esetén, egy későbbi időpontban – szívesen magukra vállalják, hiszen a fórum a közös cél felé, az építészeti nyilvánosság kiteljesítésének és társadalmi szerepének megfelelő szintű újrapozícionálásának irányába tenne fontos lépést.
 
Akárcsak a nyílt levél kérdései, és a várva várt válaszok.
 
 
2011. június 27.
 
 
A nyílt levél szövegezői (http://unegyven.blog.hu/)
 
 
 
Ui.: A nyílt levélhez továbbra is lehet csatlakozni az unegyven@gmail.com címen.

Szólj hozzá!

"Nyílt levél meg a válasz – egy majdnem kívülálló szemével" - cikk az Építészfórumon

2011.06.26. 17:55 unegyven

"Vannak közel kétszázan, s számuk napról napra nő, akik levelet írtak az érdekeik képviseletére felkent szervezetek maguk által választott képviselőinek, mert elégedetlenek. Elégedetlenségük oka, hogy úgy vélik, érdekeik képviselete nem tökéletes, hiszen olyan jelenségekről lehet olvasni, hallani a médián keresztül, amelyek lehetőséget sem adnak nekik a tisztességes versenyre. A szakmai szervezetek méltatlannak tartják a nyílt levélben elhangzottakat, erre levélben nem kívánnak válaszolni, s egy viszonylag kevés ember befogadására alkalmas helyen – a Kós Károly teremben - kívánnak szemtől-szembe vitázni jövő csütörtökön délután négytől."

A teljes cikk az Építészfórumon olvasható: Nyílt levél meg a válasz – egy majdnem kívülálló szemével

Szólj hozzá!

A MÉK Elnökségének közleménye

2011.06.26. 17:45 unegyven

Fórum a nyílt levélről

Az elmúlt napokban nagy érdeklődést és felháborodást keltett az a június 20-án keltezett nyílt levél, mely hat különböző témában  - a következő kijelentéssel illeti a MÉK-et és a MÉSZ-t:

Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?

A levél továbbá fölemlíti a tervpályázatok alacsony számát, összességében megalapozatlan állításokat tartalmaz, az építészek szakmai szervezeteit tétlenséggel vádolja és felelősnek tekinti a jelenlegi helyzetért. Az egyoldalú és támadó hangvételű levél már politikai színezetet is ölt, mivel egy napilap is témái közé emelte. A MÉK elnöksége a jelen válságos helyzetben elítéli a megosztó megnyilatkozásokat, és mivel az interneten való levelezést vitára alkalmatlannak tartja, ezúton meghívja az érdeklődőket egy nyílt kerekasztalra, ahol beszámol arról, hogy az említett ügyekben mit tett.

Egyúttal elvárja a levél kezdeményezőit, hogy a vitában vegyenek részt és állításaikat támasszák alá tényekkel.

A nyílt vita helyszíne: a MÉK, BÉK és MÉSZ székháza (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2., Kós Károly terem)

Időpontja: 2011. június 30. csütörtök, 16.00

Vitavezető: Ertsey Attila MÉK alelnök

Résztvevők a MÉK képviseletében: 
Noll Tamás, Elnök 
és a MÉK Elnöksége

Résztvevők a MÉSZ képviseletében: 
Kálmán Ernő, Elnök

Fórum a nyílt levélről (MÉK) 
Fórum a nyílt levélről (MÉSZ)

Szólj hozzá!

A Nyílt levél a hg.hu-n

2011.06.26. 17:37 unegyven

Nyílt levél a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökének

Szólj hozzá!

A Nyílt levél az Építészfórumon

2011.06.26. 17:32 unegyven

Nyílt levél a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökének

Szólj hozzá!

NYÍLT LEVÉL

2011.06.20. 10:01 Sándor Gergely

NYÍLT LEVÉL
A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökének

 
Alulírott építészek úgy véljük, meg kell szólalnunk a nyilvánosság előtt: alapvető szakmagyakorlási és etikai elveinket éri nap mint nap komoly támadás, miközben érdekvédelmi szervezeteink – vélt taktikai előnyökért vagy egyéb, ismeretlen okokból – mindezeket csaknem tétlenül szemlélik. Neves építész kollégáink vállalnak szerepet – vállalhatatlan helyzetekben, tervezőként, tiszségviselőként, döntéshozóként egyaránt. A helyzet kritikus, túllépett a Nemzeti Színház ügyének kollektív elárulásának jelentőségén is.
 
Nyílt levelünk célja kettős: rámutatni a közéleti fejlemények szakmánkat is érintő elfogadhatatlan eseményeire, jelenségeire, és állásfoglalásra késztetni a Magyar Építész Kamarát, valamint a Magyar Építőművészek Szövetségét – mint a honi építészek és építészet legfőbb érdekvédelmi szervezeteit. Az alább felsorolt esetek láthatóan egyenként és súlyosan ássák alá az építészeti minőségbe, a legjobb terv kiválasztásába, a demokratikus civil építészeti folyamatokba vetett hitet. Sajnos az alábbi példatárunk szinte hetente bővül, az építészek érdekérvényesítő képessége minden eddiginél alacsonyabb és úgy tűnik folyamatosan csökken.
 
 
Kulcsprojekt tervpályázat nélkül - 1? A debreceni "Loki-stadion" építésének ügye már több éve napirenden szerepel. A 2008-as EB pályázat részét képezték a stadion átalakítási tervei[1]. Az ezt követő években a médiában többször felbukkant az átalakítás tervezése[2], mígnem 2010 novemberében[3] Debrecen főépítésze által már elkészített tanulmánytervről, 2011 májusában már kész tervekről[4], a munkálatok ez év augusztusi kezdetéről, közel háromszorosára[5] duzzadt állami beruházásról és a projektcég megalakulásáról[6] lehetett olvasni. Hogyan lehet az, hogy az elmúlt években zajló stadiontervezési programból az építész társadalom egésze kimaradt? Ki és milyen megbízásból készítette az EB-pályázatra a terveket? Hogy lehet az, hogy az egyenlő esélyeket és minőségi kiválasztást biztosító országos, nyílt építészeti tervpályázat az évek folyamán elmaradt? Kik és milyen terveket készítettek az elmúlt évek során? Hogyan kaphat direkt megbízást a város főépítésze (Kováts Ákos) a tanulmánytervek elkészítésére? Hogyan biztosítható az építészeti minőség, ha a tervek ingyen készülnek?[7] Hogyan lehet az, hogy egy ilyen volumenű beruházásról csak utólagos, felszíni ismertetést kapunk, leszámítva a MÉSZ erőtlennek tűnő, egyszeri tiltakozását?[8] Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?
 
Kulcsprojekt tervpályázat nélkül - 2? Napi sajtóhírekből[9] és a hazai sportvezetők[10] nyilatkozataiból kiolvasható, hogy az ország egyik legjelentősebb sportlétesítménye, a Puskás Ferenc Stadion sorsa megpecsételődött: bontása az október 11-i finn-magyar összecsapást követően várható. Az előzetes információkból arra következtethetünk, hogy a létesítménnyel kapcsolatos tervek – mellőzve az ilyenkor szokásos és a feladat jelentősége által megkövetelt nyílt építészeti pályáztatást – már most készülnek. A létesítménnyel és a területtel kapcsolatban ugyan előzőleg volt eredményesen lezárt, a kormányzati döntéshozás megalapozását segítő ötletpályázat[11], de ez műfajánál fogva nem jogosít végleges építészeti tervek kidolgozására ill. arra irányuló megbízásra. Amennyiben érdekképviseleti szervezeteink[12] számára fontos a szakma és épített környezetünk becsülete, kérjük fejtsék ki álláspontjukat, ahogy azt levelében Mónus János építész már megtette[13]. Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?
 
Fejlesztések (tervező) személy(é)re szabva? Tavaly novemberben jelentek meg a sajtóban az első hírek[14] arról, hogy Tarlós István főpolgármester többek között építészeket is felkért (Finta Józsefet, Kerekes Györgyöt, Makovecz Imrét, Zoboki Gábort), hogy egy ún. építész tanács keretein belül segítsék a város hosszútávú rendezési stratégiájának kialakítását. Az építészek ilyen súlyú, üdvözlendő részvétele mellett számos kérdés merült fel az elmúlt hónapokban. Hogyan lehet az, hogy a bejelentés óta eltelt időben semmilyen, a tanácshoz köthető kezdeményezés, javaslat nem látott napvilágot, ezzel szemben idén januárban bejelentették az Új Széchenyi Tervből megvalósítandó, Finta József tervezte gyalogoshíd projektet[15], [16], majd pár hónappal később egy főpolgármesteri interjúból megtudhattuk, hogy fiókjában még harmincegy, szintén Finta József által készített terv található [17], melyek közül "kettőt-hármat-négyet" szeretnének részletesen kidolgozni. Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?
 
"Pályázat" a Széll Kálmán térre? Hogyan történhetett, hogy Észak-Buda egyik legfontosabb központja, a néhai Moszkva tér, évtizedek óta dédelgetett[18], [19][20] rendezése közlekedési kérdéssé alacsonyodott és ezzel párhuzamosan Tarlós István főpolgármester által a nem is olyan rég bejelentett tervpályázat[21] helyett egy, a színfalak mögött lefolytatott meghívásos ötletpályázat[22] alapján választották ki a tervezőt? Mi volt az ötletpályázat pontos tárgya és miért nem ismertette egyik hírforrás sem a pályázaton részt vett ötleteket, azok tervezőit, különös érdeklődéssel a győztes iránt? Hogyan történhetett, hogy a tervpályázatokról szóló jogszabály[23] tartalmával ellentétesen az ötletpályázat koncepcióterv készítésére irányuló megbízással végződött[24]? A több lépcsőben megvalósuló (közlekedési?) rendezés[25] minden egyes ütemét a közvélemény és a szakmai nyilvánosság nélkül további meghívásos ötletpályázatokon ítélik oda, vagy az első körben elvégzett munka alapján szerzett szerzői jogokra hivatkozva a jövőben még ezt is meg lehet spórolni? Miért lehet az, hogy az építész (Finta Stúdió) és tájépítész (Garten Stúdió) szakma közismert képviselői[26] szerződnek alvállalkozóként egy közlekedéstervező cég, jelen esetben a Főmterv alá[27]? Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?
 
Kulcsprojekt (előkészítése?) pályázat és nyilvánosság nélkül? A Budai Várnegyed az ország egyik legmeghatározóbb turisztikai célpontja, de szimbolikusan is Magyarország központja, jelen méltatlan állapota ellenére[28]. Felelősség és lehetőség, hogy az összes érintettet megszólítva a Várnegyed számos tervezési helyszínére átlátható módon, a megvalósításra legalkalmasabb terv születhessen meg, egységes koncepció szerint, a mai ad hoc ötletelések[29] helyett – természetesen nyilvános pályázatokon keresztül. Hogy lehet mégis az, hogy a Várnegyed jövőjéről ma egy önjelölt csapat[30] tagjai, illetve a helyi önkormányzat által egyenesben megbízott építésziroda[31] gondolkodik, párhuzamosan[32], ha úgy tetszik egymás ellenében?[33]Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?
 
Felhívás/pályázat/javaslattétel – így? Nagy Ervin országos főépítész június 2-i "Felhívás javaslattételre építészeti program előkészítéséhez"[34] című nyílt levele alapján 13 nap alatt kellene a jelentkezőknek kidolgozniuk vázlatterveket "alacsony jövdelemű, lakással nem rendelkező családok számára". A felhívás a javasolt épületről, együttesről, műszaki, szükség szerint építési technológiai leírást, főbb munkanemenkénti költségbecslést is kér – a beépítés helyszíne, módja és karaktere, a megrendelői/későbbi használói program ismerete nélkül. Díjazás a tervek után nem jár, a bírálat módja/szempontjai, a tervek jövőbeni felhasználása nem ismert. Nem az lenne az egyetlen járható út, ha megfelelő előkészítés (!) után a kiíró építészeti tervpályázatot ír ki – a vonatkozó szabályok szerint – több ezer ember otthonának kialakítására válaszokat adó fontos és szép építészeti feladatra? Mire véljük a MÉSZ honlapján megjelent "beszámolót"?[35] Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?
 
 
A fő kérdés az, hogy tekintsük-e a fenti fejleményeket egyedieknek, vagy előbb-utóbb, minden kulcsfontosságú beruházásnál[36], [37] a fenti eljárások valamelyikével szembesülhetünk? Nem tartja-e óriási problémának a két megszólított érdekvédelmi szervezet mindezt épp akkor, amikor a nyilvános tervpályázatok száma drasztikus mértékben lecsökkent, miközben 2009-ben 16, 2010-ben 7 db, idén eddig összesen 1, azaz egy db hazai országos építészeti tervpályázat került kiírásra?!
 
Elvárjuk a két megszólított érdekvédelmi szervezet nyílt, haladéktalan állásfoglalását, határozott fellépését, az eddigi halogató gyakorlattal való radikális és azonnali szakítást, a nyilvánosság előtt folytatott folyamatos kiállást az alapvető köz- és szakmai érdekeink mellett!
 
Első lépésként a fenti ügyekben tételes magyarázatot és azonnali, nyilvánosság előtt zajló intézkedést várunk!
 
 
Nyílt levelünkhöz várjuk bármely építész vagy építész szervezet, területi építészkamara, stb. nyilvános csatlakozását az unegyven@gmail.com címen, a területi kamarai és/vagy MÉSZ-tagság feltüntetésével!
 
 
2011. június 20.
 
 


A kezdeményezés támogatói:

Álmos Gergely (HBMÉK), Baranyai Balázs (BÉK), Barta Fruzsina, Berecz Tamás (BÉK), Boór András, Bődey Attila (BÉK, MÉSZ), Brósz Csaba Botond (BÉK), Bulcsu Tamás (BÉK), Czigány Tamás (GyMSÉK), Cseh András (GYMSÉK), Deák F. Tamás (GYMSÉK), Dobos András (BÉK), Erdélyi Tamás (PMÉK), Erhardt Gábor (BÉK), Falb Anita, Fátyol Tibor (BÉK), Félix Zsolt (BÉK), Fialovszky Tamás (BÉK), Gereben Gábor (BÉK, MÉSZ), Gunther Zsolt (GYMSÉK), Helmle Csaba (PMÉK), Herczeg László (BÉK), Hoffman Tamás (BÉK),Hőnich Richárd (BÉK, MÉSZ), Józsa Ágota (BÉK, MÉSZ), Kalmár László (BÉK, MÉSZ), Kemes‐Háry Balázs, Kenyeres László (BÉK), Kertész Bence (DDÉK), Klobusovszki Péter (BÉK), Koós Marianna (BÉK), Korényi Balázs (BÉK), Kormányos Anna (BÉK), Kovács‐Andor Krisztián (DDÉK), Lévai Tamás (BÉK, MÉSZ), Lukáts István (DDÉK, MÉSZ), Marosi Bálint (BÉK), Masznyik Csaba (BÉK), Menyhárt Gergő (BÉK), Nagy Andrea (BÉK), Nagy Iván (BÉK, MÉSZ), Niczki Tamás (BÉK), Orlovits Balázs (DDÉK), Ottucsák Gabriella, Pelle Zita, Perényi Lóránt, Pethő László (BÉK, MÉSZ), Román László (BÉK), Sajtos Gábor (BÉK, MÉSZ), Sándor Gergely (BÉK), Schőmer Dávid (BÉK), Somogyi Tamás (BÉK), Somogyi Veronika (BÉK), Szabó Levente (BÉK, MÉSZ), Szentirmai Tamás (BÉK), Szokolyai Gábor (BÉK, MÉSZ), Tamás Anna Mária (DDÉK), Tardos Tibor (BÉK), Terbe Rita (BÉK, MÉSZ), Tolnai Zsolt (BÉK, MÉSZ), Tolnai Zsuzsanna, Tóth Györgyi (GYMSÉK), Tóth Tamás (BÉK, MÉSZ), Töős György (BÉK), Vasáros Zsolt (BÉK), Vesztergom Ádám (MÉVMK), Villányi Norbert (BÉK), Zombor Gábor (BÉK)

2011.06.20.

Almer Orsolya (BÉK), Anschau Péter (BÉK, MÉSZ), Balázs Attila (PMÉK), Balogh Csaba (KEMÉK), Benedek Ádám (BÉK), Borsos Melinda (BÉK), D.Szabó Gábor, Dékány Tibor (BÉK), Fajcsák Dénes (HMÉK), Füleki Gábor (HMÉK), Gergely Zsolt (BÉK), Hatvani Ádám (BÉK), Juhász Balázs, Kazinczy Gyöngyvér (BÉK, MÉSZ), Kertész Bence (DDÉK), Kiss András (BÉK, MÉSZ), Kolba Mihály (BÉK), Koós Miklós (DDÉK), Lakatos Róbert (PMÉK), Medveczky Kazimir (BÉK), Mezey Tamás, Mórocz Tamás (BÉK, MÉSZ), Nagy Ferenc, Pap Ádám (CSMÉK), Papp Gábor (BÉK), Petrus Ferenc (BÉK), Pintér Tamás (BKKÉK, MÉSZ), Rádóczy (f) László (DDÉK), Sattler Anna (BÉK), Szabó István (BÉK), Szabó Zoltán (BÉK), Szálkai János (BAZÉK), Szőke Zsuzsanna (BÉK), Turai Balázs, Udvarhelyi Zsolt (BÉK), Zavecz Iván (BÉK) , Zsoldos Lehel (BÉK)

2011.06.21.

Aba Lehel (BÉK), B. Szabó Veronika (PMÉK), Baranyi-Csaba Kata (BÉK, MÉSZ), Békés Ádám (PMÉK), Béla Kali, Bényei István (BÉK), Dobai János (BÉK), ÉMKE tagjai (Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egyesülete), Erdélyi László Tibor, Falvai Balázs (PMÉK), Hajnal Petra (BÉK), Horváth Sándor (GYMSÉK,MÉSZ), Kamarás Bálint (BÉK), Katona István (GYMSMÉK), Koós Marianna (BÉK), Menyes Péter (BÉK), Mohai Zsuzsanna (PMÉK), Muszik László (BÉK), Muszik Lászlóné /Faltin Vera (BÉK), Nagy Géza (BÉK), Nagy Márton (BÉK), Noll Márton, Petrovicz Attila /GyMSÉK/, Rex-Kiss Béla (PMÉK) , Sándor János (GYMSÉK), Somogyi Ágnes (GYMSÉK), Szánthó József (PMÉK), Száva Pál (PMÉK), Székelyhidi Gábor (BÉK), Szemerey Samu, Sztojka Gábor (VMÉK), Török Dávid (BÉK), Varga Piroska (MÉSZ), Vér Péter (MÉVMK), Zsuffa Zsolt (BÉK)

2011.06.22.

Albert Ágnes (BAZMÉK), Álmosdi Árpád (BKMÉK), Csőre Imre (KEMÉK, MÉSZ) , Dudics Krisztián (BÉK, MÉSZ), Fézler Zsolt (BÉK), Győri Balázs (BKMÉK), Hundt Péter, Kiss István (CSMÉK), Mózes Péter (BÉK), Pásztor Ádám, Pölös István (PMÉK, MÉSZ), Rab Judit, Roth János (BÉK, MÉSZ), Szabó Bálint (BÉK), Szilágyi Tibor (CSMÉK), Takács Gergely (BÉK, MÉSZ)

2011.06.23.

Bach Péter (BÉK) , Boczkó Ákos (PMÉK), Brutyó Endre (CSMÉK, MÉSZ), Erdélyi Linda (BÉK), Fehér Gergely, Gereben Péter (BÉK), Marián Balázs (BÉK), Mészöly Krisztina
Vannay Miklós Ágoston (BÉK), Weninger Klára

2011.06.24-26.

Antal Gabriella, Fülöp Erika (BÉK), Gaschler Gábor (MÉVMK), Józsa Dávid (GYMSÉK, MÉSZ), Kémeri Balázs (BÉK), Kolossa József (BÉK), Kovács Márton (PMÉK), Kovács Péter (VMÉK), Kovács Zoltán (BÉK), Mészáros Erzsébet (BÉK), Mészáros János Péter (BÉK), Német András (BÉK), Németh Ákos (PMÉK), Obermayer Erzsébet (BÉK), Reichard Ágnes (BÉK), Szabó Ádám (BÉK), Szabó Julianna , Szeift Zsuzsanna (BÉK), Szojka Mariann Tünde (BÉK), Tóth Péter (BÉK, MÉSZ), Vértesy Ágnes

2011.06.27.

Bőczén Árpád, Csaba Tímea, Fontos Rómeó (CSOMEK), Galina Zoltán (BÉK), Gyürki-Kiss Pál, Horváth Csaba (PMÉK), Juhász-Nagy Balázs (BAZEK), Kern Orsolya BÉK , Lakos Dániel, Loszmann David, Mészöly Csaba (BKMEK), Sámsondi Kiss Gergely (NMÉK), Talmácsi István (CsMÉK), Tótszöllősy Gergely, Weichinger Mónika (BÉK)

2011.06.28.

Bodnárné Telkes Márta (PMÉK), Földvári Éva, ifj. Czelnai Zsolt, Kabai Nándor, Károly Ferenc, Kévés György (BÉK,MÉSZ), Kovács András (BÉK), Krikovszky Balázs (BÉK), Nagy Péter (DDÉK), Sári István (BÉK), Szabó Viktória, Szigeti Nóra , Telkesné Földvári Judit

2011.06.29.

Árva Péter (MMK), Durbák Eszter, Fejérdy Péter (BÉK), Kulcsár János (BÉK), Mezey Petra, Sylvester Ádám (BÉK, MÉSZ)

2011.06.30.

Baranyai István (BÉK), Borza Endre (DDÉK), Natta Anikó (PMÉK), Romhányi Tamás (BÉK), Tánczos Tibor

2011.07.01-03.

Vajda László (DDÉK), Virág Péter

2011.07.13-

Kocsis Krisztina, Spilák Attila (BÉK), Tatár Balázs (BÉK), 
 

3 komment

Címkék: kamara levél nyílt szövetség